PULP FRUITS
S.A.S. met een kapitaal van € 300000 - R.C.S. Dunkerque - SIREN 514 275 841 - Code APE 4631Z - BTW FR 49514275841
Hoofdkantoor: Route Godewaersvelde, 59114 Steenvoorde, Frankrijk
Publishing Director
Thibaud Havet
Editorial Manager
Thibaud Havet

Hosting
OVH
S.A.S. met een kapitaal van 500000 € - R.C.S. Roubaix-Tourcoing - SIREN 424 761 419 - APE Code 721Z - BTW FR 22424761419
Hoofdkantoor: 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk

Gebruiksvoorwaarden
Deze site is gemaakt door PULP FRUITS S.A.S. en de informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor institutionele presentatie van PULP FRUITS S.A.S., die het recht behoudt om de inhoud van de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.  PULP FRUITS S.A.S. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen. De toegang tot en het gebruik van deze site zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en wettelijke bepalingen. Door  toegang te nemen tot de site aanvaardt u zonder beperking of kwalificatie, deze termen.

Afwijzing van verantwoordelijkheid

PULP FRUITS S.A.S. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op deze website of voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik of de interpretatie.


Intellectueel eigendom
De PULP FRUITS S.A.S. site is een eigen creatie, exclusieve eigendom van PULP FRUITS S.A.S., beschermd door de Franse en internationale wetgeving betreffende het recht op intellectueel eigendom. Geen enkele reproductie of representatie is geoorloofd en is in strijd met de rechten van de PULP FRUITS S.A.S. uit de bovenstaande wetgeving.


Bescherming van persoonsgegevens
Persoonlijke informatie wordt niet verkocht aan derden. In overeenstemming met de wet nr 78_17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden (artikelen 38, 39, 40), heeft u het recht op inzage, het corrigeren en het verwijderen van gegevens die op u van betrekking zijn, online op deze site. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen PULP FRUITS S.A.S.


Hyperlinks
U wordt erop gewezen dat PULP FRUITS S.A.S. geen controle of verantwoordelijkheid heeft voor het creëren van links naar sites buiten Pulpfruits.fr en de inhoud van dergelijke websites.
Ook, aanvaardt u dat uw keuze voor toegang tot een andere site via een hyperlink, op eigen risico is. Pulpfruits.fr is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit uw toegang tot een andere site via een link.
In het algemeen, is het uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorg te nemen om ervoor te zorgen dat de site die u selecteert niet is besmet met virussen of andere destructieve elementen.